CVRM

CVRM staat voor CardioVasculair RisicoManagement. In Nederland zijn hart- en vaatziekten een belangrijke doodsoorzaak. Daarom is het belangrijk om deze ziektes zoveel mogelijk te voorkomen of te vertragen. Het CVRM-programma biedt begeleiding aan mensen die al hart- en vaatziekten hebben (gehad) en aan mensen die een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten.

Risicofactoren die de kans op hart- en vaatziekten verhogen zijn: roken, hoge bloeddruk, diabetes, verhoogd cholesterol, ongezonde voeding, hoge alcoholinname, weinig lichaamsbeweging, hoge leeftijd en een eerstegraads familielid van < 60 jaar met hart- en vaatziekte.

De behandeling van CVRM bestaat over het algemeen uit medicijnen en leefstijladviezen. De voedingsadviezen kunnen gericht zijn op de hoge bloeddruk, op het verhoogd cholesterol of op gewichtsbeheersing. Dit is zeer afhankelijk van de zorgvraag. Maar de basis blijft vooral een gezonde voeding en een gezonde leefstijl om risico op hart- en vaatziekten te verkleinen of de complicaties zoveel mogelijk uit te stellen.